Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2008)0070Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2008)0070

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2008 met het oog op de aanneming van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0070)

18.12.2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: