Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2008)0082Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2008)0082

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 18. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov
(EP-PE_TC1-COD(2008)0082)

18.12.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: