Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0082Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0082

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet, vad gäller sammanlänkade system och kreditfordringar
(EP-PE_TC1-COD(2008)0082)

18.12.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: