Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0122Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0122

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2009/EY tekemiseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

  16.12.2008

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: