Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2008)0122Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2008)0122

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2008. december 16-án került elfogadásra a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról szóló .../2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

16.12.2008

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: