Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2008)0122Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2008)0122

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Diċembru bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru.../2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali
(EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

16.12.2008

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: