Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2008)0122Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2008)0122

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2009/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

  16.12.2008

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: