Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0122Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0122

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

  16.12.2008

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: