Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2008)0122Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2008)0122

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto na prvi obravnavi dne 16. decembra 2008 z namenom sprejetja Odločbe št. .../2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

  16.12.2008

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: