Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0127Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0127

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 25. března 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0127)

  25.3.2009

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: