Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0149Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0149

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 4. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích
(EP-PE_TC1-COD(2008)0149)

4.12.2008

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: