Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2008)0149Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2008)0149

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel legumisel 4. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades
(EP-PE_TC1-COD(2008)0149)

4.12.2008

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: