Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0154Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0154

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001 a rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES
(EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

2.4.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: