Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2008)0154Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 2. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: