Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0154Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: