Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2008)0154Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  a glacadh ar an gcéad léamh an 2 Aibreán 2009 chun go nglacfaí Rialachán (CE) Uimh. .../2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS), agus lena n aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, Cinneadh 2001/681/CE ón gCoimisiún agus Cinneadh 2006/193/CE ón gCoimisiún
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: