Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0154Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 2 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei (EMAS)
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: