Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2008)0154Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2008)0154

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES
(EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

2.4.2009

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: