Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0154Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0154

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG
(EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

2.4.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: