Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0157Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0157

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0157)

  23.4.2009

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: