Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0201Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0201

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti
(EP-PE_TC1-COD(2008)0201)

2.4.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: