Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0201Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0201

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället
(EP-PE_TC1-COD(2008)0201)

2.4.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: