Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0221Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0221

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0221)

  22.4.2009

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: