Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0221Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0221

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om mærkning af dæk med hensyn til brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0221)

  22.4.2009

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: