Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0221Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0221

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0221)

  22.4.2009

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: