23.4.2009
TC1-COD(2008)0223
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0223)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 507kWORD 317k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik