Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0227Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0227

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE w sprawie uchylenia dyrektyw Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii
(EP-PE_TC1-COD(2008)0227)

15.12.2010

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: