Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2008)0229Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2008)0229

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 5 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0229)

  5.5.2009

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: