Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0229Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0229

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer
(EP-PE_TC1-COD(2008)0229)

5.5.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: