Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0230Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0230

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009/ES o účasti Společenství na evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

  22.4.2009

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: