Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2008)0230Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2008)0230

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2009/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis
(EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

22.4.2009

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: