Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2008)0230Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2008)0230

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2009/EB, dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Europos metrologijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

  22.4.2009

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: