Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2008)0230Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2008)0230

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2009/EG van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling dat door verschillende lidstaten is opgezet
(EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

22.4.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: