Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0230Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0230

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich
(EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

22.4.2009

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: