Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0230Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0230

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

  22.4.2009

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: