Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2008)0230Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2008)0230

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Odločbe št. .../2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem meroslovnem in raziskovalnem programu, ki ga izvaja več držav članic
(EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

22.4.2009

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: