Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0230Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0230

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2009/EG om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

  22.4.2009

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: