Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0239Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0239

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II") annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: