Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0239Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0239

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II") annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

  23.4.2009

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: