Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2008)0239Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2008)0239

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 23 Aibreán 2009 chun go nglacfaí Rialachán (CE) Uimh. .../2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1691/2006 lena mbunaítear an dara clár ‘Marco Polo’ chun cúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú chun feidhmíocht chomhshaoil an chórais iompair lasta a fheabhsú (‘Marco Polo II’)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: