Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2008)0239Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2008)0239

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II")
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: