Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0239Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0239

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: