Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0247Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0247

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0247)

  23.4.2009

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: