Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0249Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0249

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 27. září 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
(EP-PE_TC1-COD(2008)0249)

27.9.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: