Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0249Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0249

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania
(EP-PE_TC1-COD(2008)0249)

27.9.2011

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: