27.9.2011
TC1-COD(2008)0249
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
(EP-PE_TC1-COD(2008)0249)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 337kWORD 202k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy