Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0249Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0249

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
(EP-PE_TC1-COD(2008)0249)

27.9.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: