Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2008)0263Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2008)0263

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport
(EP-PE_TC1-COD(2008)0263)

23.4.2009

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: