Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2008)0267Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2008)0267

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: