Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2008)0267Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2008)0267

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 6. mail 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: