Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2008)0267Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2008)0267

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: