Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2008)0267Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2008)0267

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Bealtaine 2009 chun go nglacfaí Rialachán (CE) Uimh. .../2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: