Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0267Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0267

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: